Publications Office of the EU
Alignments - EU Vocabularies
Vzájemná sémantická koordinace slovníků

Vzájemná sémantická koordinace slovníků

Provádí se u projektů a úkolů v oblasti interoperability, z pohledu sémantického webu však jde především o koordinaci ontologie, v jejímž rámci lze do různé míry k sobě řadit pojmy z různých normalizovaných slovníků. Z podstaty normalizovaných slovníků vyplývá, že pojem z jednoho slovníku může mít různou úroveň shody s pojmem z jiného slovníku, bez ohledu na to, zda tyto normalizované slovníky používají tutéž ontologii.

Mezi pojmy z různých normalizovaných slovníků se může vyskytovat různý stupeň shody. Označují se takto:

  • Has exact match (přesně si odpovídá)
  • Has close match (značně si odpovídá)
  • Has broad match (jde o širší pojem)
  • Has narrow match (jde o užší pojem)
  • Has related match (je v asociativním vztahu)

Mezi koordinací ontologie a sémantickými vztahy však existuje jistá podobnost, jelikož koordinace ontologie popisuje příbuznost vztahu mezi dvěma pojmy ze dvou samostatných normalizovaných slovníků a sémantické vztahy se určují mezi pojmy téhož normalizovaného slovníku.

Stáhnout si lze tyto sladěné soubory:

EU Vocabularies - Template display
Asset classification Alignment adms assettype
CBF1.0 - ISIC4
CBF1.0 - NACE2
CBF1.0 - alignment
CN2019 - CN2018
CN2019 - CN2020
CN2019 - CPA21
CN2019 - NST2007
CN2019 - PRODCOM2019
CN2020 - CN2019
CN2020 - CN2021
CN2020 - CPA21
CN2020 - NST2007
CN2021 - CN2020
CN2021 - CN2022
CN2021 - CPA21
CN2021 - NST2007
CN2021 - PRODCOM2021
CN2021 - alignments
DET Alignment EuroVoc
Data theme Alignment Inspire theme
ECOICOP-HICP - CPA21
EuroSciVoc Alignment Agrovoc
EuroSciVoc Alignment EuroVoc
EuroSciVoc Alignment MeSH using EuroVoc
EuroVoc Alignment Agrovoc
EuroVoc Alignment Country
EuroVoc Alignment ESCO
EuroVoc Alignment Eclas
EuroVoc Alignment Eige
EuroVoc Alignment Gemet
EuroVoc Alignment Inspire
EuroVoc Alignment LCSH
EuroVoc Alignment Rameau
EuroVoc Alignment ThesSoz
EuroVoc Alignment UMTHES
EuroVoc Alignment Unbis
EuroVoc Alignment Unesco
EuroVoc Alignment WikiData
EuroVoc Alignment ZBW
EuroVoc Alignment gnd
EuroVoc Alignment mesh
LUCAS2022 - NACE2
NACE2 - CPA21
NACE2 - ISIC4
NST2007 - CN2017
NST2007 - CN2018
NST2007 - CN2019
NST2007 - CN2020
NST2007 - CN2021
NST2007 - CN2022
NST2007 - CN2023
NST2007 - CPA21
PRODCOM2022 - CN2022
PRODCOM2022 - CPA21
PRODCOM2022 - PRODCOM2021
PRODCOM2022 - alignment
View Name
Dataset details Asset classification Alignment adms assettype
Dataset details CBF1.0 - ISIC4
Dataset details CBF1.0 - NACE2
Dataset details CBF1.0 - alignment
Dataset details CN2019 - CN2018
Dataset details CN2019 - CN2020
Dataset details CN2019 - CPA21
Dataset details CN2019 - NST2007
Dataset details CN2019 - PRODCOM2019
Dataset details CN2020 - CN2019
Dataset details CN2020 - CN2021
Dataset details CN2020 - CPA21
Dataset details CN2020 - NST2007
Dataset details CN2021 - CN2020
Dataset details CN2021 - CN2022
Dataset details CN2021 - CPA21
Dataset details CN2021 - NST2007
Dataset details CN2021 - PRODCOM2021
Dataset details CN2021 - alignments
Dataset details DET Alignment EuroVoc
Dataset details Data theme Alignment Inspire theme
Dataset details ECOICOP-HICP - CPA21
Dataset details EuroSciVoc Alignment Agrovoc
Dataset details EuroSciVoc Alignment EuroVoc
Dataset details EuroSciVoc Alignment MeSH using EuroVoc
Dataset details EuroVoc Alignment Agrovoc
Dataset details EuroVoc Alignment Country
Dataset details EuroVoc Alignment ESCO
Dataset details EuroVoc Alignment Eclas
Dataset details EuroVoc Alignment Eige
Dataset details EuroVoc Alignment Gemet
Dataset details EuroVoc Alignment Inspire
Dataset details EuroVoc Alignment LCSH
Dataset details EuroVoc Alignment Rameau
Dataset details EuroVoc Alignment ThesSoz
Dataset details EuroVoc Alignment UMTHES
Dataset details EuroVoc Alignment Unbis
Dataset details EuroVoc Alignment Unesco
Dataset details EuroVoc Alignment WikiData
Dataset details EuroVoc Alignment ZBW
Dataset details EuroVoc Alignment gnd
Dataset details EuroVoc Alignment mesh
Dataset details LUCAS2022 - NACE2
Dataset details NACE2 - CPA21
Dataset details NACE2 - ISIC4
Dataset details NST2007 - CN2017
Dataset details NST2007 - CN2018
Dataset details NST2007 - CN2019
Dataset details NST2007 - CN2020
Dataset details NST2007 - CN2021
Dataset details NST2007 - CN2022
Dataset details NST2007 - CN2023
Dataset details NST2007 - CPA21
Dataset details PRODCOM2022 - CN2022
Dataset details PRODCOM2022 - CPA21
Dataset details PRODCOM2022 - PRODCOM2021
Dataset details PRODCOM2022 - alignment