Заключение на генералния адвокат M. Campos Sánchez-Bordona, представено на 8 септември 2016 г.