Návrhy prednesené 8. septembra 2016 – generálny advokát M. Campos Sánchez-Bordona$