Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone, predstavljeni 8. septembra 2016.$