ATTO tables - EU Vocabularies

ATTO tables

Atto-tabeller 

Atto är en intern applikation som publikationsbyrån använder för att hantera översättningar. Förkortningen står för franska ”Atelier des Tables de Traductions de l’Office des publications”, vilket betyder ”verktyg för publikationsbyråns översättningstabeller”.

Atto-tabellernas struktur är enkel: Översättningar till olika språk grupperas med hjälp av en kod.

Atto används för att hantera tre typer av etiketter: metadata, redaktionellt innehåll och grafiska gränssnitt. Här hittar du bara de metadatatabeller som används i EUR-Lex. Eftersom innehållet är applikationsspecifikt och av varierande kvalitet bör uppgifterna inte användas för andra ändamål.

EU Vocabularies - Template display

FD_Table010
Auteur (AU)
FD_Table013
Auteur pour le noms des députés (AU)
FD_Table014
Auteur pour les noms des membres du CES et CDR (AU)
FD_Table020

Traité (TT)

FD_Table030
Forme (FM)
FD_Table040
Dépositaire (DP)
FD_Table050
Destinataire (AD)
FD_Table060

Langues faisant foi (LF)

FD_Table070

Matière (CT)

FD_Table080

Travaux préparatoires 1er commentaire (PP)

FD_Table091

Indicateur Répertoire (REP)

FD_Table100

Procédure (PR); CDJ

FD_Table110

Requérant (AP) / Défendeur (DF) (ancienne FD_120) ; CDJ

FD_Table130

Avocat général (AG) / Juge rapporteur (JR); CDJ

FD_Table140

Nationalité (NA); CDJ

FD_Table160

Observations (OB); CDJ

FD_Table271
Amended by (MD) and Subsequent related instrument (SP) (=passive part)
FD_Table274

Amendement to (MS) and Earlier related instrument (EA) (=active part)

FD_Table285
Législature (LG)
FD_Table290

Groupe politique (AF)

FD_Table300

Descripteurs Eurovoc (DC)

FD_Table301
Index.cm (IC)
FD_Table305
Dates (DS)
FD_Table325

Date de signature (SG)

FD_Table330
Date de fin de validité (EV)
FD_Table335
Date d'entrée en vigueur (IF)
FD_Table340

Date de demande (DH)

FD_Table345
Date de débat (DB)
FD_Table350
Date de réponse (RP)
FD_Table361
Date de transposition (TP)
FD_Table365

Date de document (DD)

FD_Table370

Base juridique (LB)

FD_Table375
Actes modifiés (MS) / Modifications ultérieures (MD) / Actes visés (EA) / Visas ultérieurs (SP)
FD_Table380
Travaux préparatoires 2ème commentaire (PP)
FD_Table395
Case affecting / Acte juridique (AJ) (= active part) ; CDJ
FD_Table396
Affected by case / Arrêts (CD) (= passive part) ; CDJ
FD_Table400
Informations diverses (MI)
FD_Table401
Dispositions Nationales (NP)
FD_Table406
Dispositions Nationales (NP)
FD_Table499
Références de publication (SO)
FD_Table500
Type de document (DT)
FD_Table501
Indicateur en vigueur (VV) / Base légale (BF) / Sommaire (TOC)
FD_Table535
Eurovoc microthésaurus
FD_Table537
Eurovoc Domaine
FD_Table555
Répertoire (CC) (ancienne FD_ 090) – maintained by "travaux documentaires" section, but also used by "contenu éditorial" for the generation of the monthly directories – Pascale Dell et Alice Do Carmo Dias
FD_Table557
used for generation of the 3 directories present on EUR-Lex (LEGIS, PREP, CONSLEG) Pascale Dell – section éditoriale
FD_Table577

Code répertoire jurisprudence (RJ); CDJ

FD_Table578

Copy of the FD_Table577

FD_Table600
Prelex table "CHAMP_SUPPLEMENTAIRE"
FD_Table601
Prelex table "COLLECTIVITE"
FD_Table602
Prelex table "DECISION"
FD_Table603
Prelex table "DESCRIPTEUR"
FD_Table604
Prelex table "DOMAINE"
FD_Table605
Prelex table "GROUPE_EVENEMENT"
FD_Table606
Prelex table "MODE_DECISION"
FD_Table607
Prelex table "MON_ROLE_COLLECT"
FD_Table608
Prelex table "MON_ROLE_PERSON "
FD_Table609
Prelex table "MON_ROLE_PROCEDURE "
FD_Table610
Prelex table "TYPE _COLLECTIVITE "
FD_Table611
Prelex table "TYPE _DOCUMENT "
FD_Table612
Prelex
FD_Table613
Prelex table "TYPE _ EVENEMENT "
View Name
Browse content Dataset details FD_Table010
Browse content Dataset details FD_Table013
Browse content Dataset details FD_Table014
Browse content Dataset details FD_Table020
Browse content Dataset details FD_Table030
Browse content Dataset details FD_Table040
Browse content Dataset details FD_Table050
Browse content Dataset details FD_Table060
Browse content Dataset details FD_Table070
Browse content Dataset details FD_Table080
Browse content Dataset details FD_Table091
Browse content Dataset details FD_Table100
Browse content Dataset details FD_Table110
Browse content Dataset details FD_Table130
Browse content Dataset details FD_Table140
Browse content Dataset details FD_Table160
Browse content Dataset details FD_Table271
Browse content Dataset details FD_Table274
Browse content Dataset details FD_Table285
Browse content Dataset details FD_Table290
Browse content Dataset details FD_Table300
Browse content Dataset details FD_Table301
Browse content Dataset details FD_Table305
Browse content Dataset details FD_Table325
Browse content Dataset details FD_Table330
Browse content Dataset details FD_Table335
Browse content Dataset details FD_Table340
Browse content Dataset details FD_Table345
Browse content Dataset details FD_Table350
Browse content Dataset details FD_Table361
Browse content Dataset details FD_Table365
Browse content Dataset details FD_Table370
Browse content Dataset details FD_Table375
Browse content Dataset details FD_Table380
Browse content Dataset details FD_Table395
Browse content Dataset details FD_Table396
Browse content Dataset details FD_Table400
Browse content Dataset details FD_Table401
Browse content Dataset details FD_Table406
Browse content Dataset details FD_Table499
Browse content Dataset details FD_Table500
Browse content Dataset details FD_Table501
Browse content Dataset details FD_Table535
Browse content Dataset details FD_Table537
Browse content Dataset details FD_Table555
Browse content Dataset details FD_Table557
Browse content Dataset details FD_Table577
Browse content Dataset details FD_Table578
Browse content Dataset details FD_Table600
Browse content Dataset details FD_Table601
Browse content Dataset details FD_Table602
Browse content Dataset details FD_Table603
Browse content Dataset details FD_Table604
Browse content Dataset details FD_Table605
Browse content Dataset details FD_Table606
Browse content Dataset details FD_Table607
Browse content Dataset details FD_Table608
Browse content Dataset details FD_Table609
Browse content Dataset details FD_Table610
Browse content Dataset details FD_Table611
Browse content Dataset details FD_Table612
Browse content Dataset details FD_Table613