Kommitténs tidigare sammansättning - comite255

composition title

Kommitténs tidigare sammansättning

Former members

Kommitténs tidigare sammansättning

Första kommittén (1 mars 2010–28 februari 2014):

Jean-Marc Sauvé, vice-ordförande i Conseil d’État i Frankrike,

Peter Jann, tidigare domare i Europeiska unionens domstol,

Lord Jonathan Mance, domare i högsta domstolen i Förenade kungariket,

Torben Melchior, ordförande i högsta domstolen i Danmark,

Péter Paczolay, ordförande i författningsdomstolen i Ungern,

Ana Palacio Vallelersundi, advokat och tidigare ledamot av och ordförande för Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor och den inre marknaden,

Virpi Tiili, tidigare domare i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

Andra kommittén (1 mars 2014–28 februari 2018):

Jean-Marc Sauvé, vice-ordförande i Conseil d’État i Frankrike,

Luigi Berlinguer, professor i juridik och tidigare ledamot av Europaparlamentet,

Pauliine Koskelo, tidigare ordförande i högsta domstolen i Finland och domare i Europadomstolen,

Lord Jonathan Mance, domare i högsta domstolen i Förenade kungariket,

Péter Paczolay, ordförande i författningsdomstolen i Ungern (ledamot till och med den 21 januari 2016),

Mirosław Wyrzykowski, domare i författningsdomstolen i Polen (ledamot till och med den 29 februari 2016)

Christiaan Timmermans, professor i juridik och tidigare domare i Europeiska unionens domstol,

Andreas Voßkuhle, ordförande i författningsdomstolen i Tyskland.

Tredje kommittén (1 mars 2018–28 februari 2022):

Christiaan Timmermans, professor i juridik och tidigare domare i Europeiska unionens domstol (ordförande i kommittén från den 1 mars 2018 till den 27 februari 2020),

Simon Busuttil, f.d. ledamot av Europaparlamentet och ledamot av Maltas representanthus (ledamot av kommittén från den 1 mars 2018 till den 11 februari 2020),

Allan Rosas, tidigare domare i Europeiska unionens domstol (kommitténs ordförande sedan den 20 april 2022),

Frank Clarke, Irlands högsta domare och ordförande i högsta domstolen,

Julia Laffranque, domare i Estlands högsta domstol och tidigare domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ledamot av kommittén sedan den 22 januari 2021),

Carlos Lesmes Serrano, ordförande i högsta domstolen och domstolarnas allmänna råd i Spanien,

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, tidigare domare i Europeiska unionens tribunal,

Andreas Voßkuhle, ordförande i Tysklands författningsdomstol,

Mirosław Wyrzykowski, tidigare domare i Polens författningsdomstol.

Fjärde kommittén (1 mars 2022 – för närvarande):

Allan Rosas, tidigare domare i Europeiska unionens domstol (kommitténs ordförande),

Frank Clarke, former Irlands före detta högsta domare och före detta ordförande i högsta domstolen,

Julia Laffranque, domare i Estlands högsta domstol och tidigare domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, tidigare domare i Europeiska unionens tribunal,

Barbara Pořízková, domare och vice ordförande i Tjeckiens högsta förvaltningsdomstol,

Silvana Sciarra, domare i Italiens författningsdomstol,

Vassilios Skouris, tidigare domare och ordförande i Europeiska unionens domstol.