Kommitténs tidigare sammansättning - comite255

composition title

Kommitténs tidigare sammansättning

Former members

Kommitténs tidigare sammansättning

Första kommittén (1 mars 2010–28 februari 2014):

Jean-Marc Sauvé, vice-ordförande i Conseil d’État i Frankrike,

Peter Jann, tidigare domare i Europeiska unionens domstol,

Lord Jonathan Mance, domare i högsta domstolen i Förenade kungariket,

Torben Melchior, ordförande i högsta domstolen i Danmark,

Péter Paczolay, ordförande i författningsdomstolen i Ungern,

Ana Palacio Vallelersundi, advokat och tidigare ledamot av och ordförande för Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor och den inre marknaden,

Virpi Tiili, tidigare domare i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

Andra kommittén (1 mars 2014–28 februari 2018):

Jean-Marc Sauvé, vice-ordförande i Conseil d’État i Frankrike,

Luigi Berlinguer, professor i juridik och tidigare ledamot av Europaparlamentet,

Pauliine Koskelo, tidigare ordförande i högsta domstolen i Finland och domare i Europadomstolen,

Lord Jonathan Mance, domare i högsta domstolen i Förenade kungariket,

Péter Paczolay, ordförande i författningsdomstolen i Ungern (ledamot till och med den 21 januari 2016),

Mirosław Wyrzykowski, domare i författningsdomstolen i Polen (ledamot till och med den 29 februari 2016)

Christiaan Timmermans, professor i juridik och tidigare domare i Europeiska unionens domstol,

Andreas Voßkuhle, ordförande i författningsdomstolen i Tyskland.

Committee Footer web content element