Europeiska centralbankens rekommendation av den 7 april 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8)