SKRIFTLIG FRÅGA E-0692/01 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Verksamhet i projekt som fått stöd från den andra gemenskapsstödramen för Grekland.