Mål C-424/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 1 augusti 2016 – Secretary of State for the Home Department mot Franco Vomero