Vec C-424/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 1. augusta 2016 – Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero