Kommissionens rekommendation (EU) 2016/336 av den 8 mars 2016 om tillämpningen av rådets direktiv 2008/120/EG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning vad gäller åtgärder för att minska behovet av svanskupering$