Meddelande från kommissionen – Motvärden i kroatisk kuna från och med den 1 juli 2013 för tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG Text av betydelse för EES