Europaparlamentets beslut (EU) 2016/1543 av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014