Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 15. marca 2010 o osnutku odločbe v zvezi z zadevo COMP/39.351 – Povezovalni daljnovodi na Švedskem – Poročevalka: Romunija