DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Ocena nacionalnih reformnih programov in programov stabilnosti za leto 2012 EUROOBMOČJA Spremni dokument k priporočilu za PRIPOROČILO SVETA o izvajanju širših smernic za ekonomske politike držav članic, katerih valuta je euro