Komisijos Reglamentas (Euratomas) Nr. 1209/2000 2000 m. birželio 8 d. , nustatantis Euratomo sutarties 41 straipsnyje nurodytų pranešimų nagrinėjimo tvarką