Věc C-285/05: Usnesení Soudního dvora ze dne 28. září 2006 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias – Řecko) – Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N. E. Lésvou, Blue Star Ferries v. Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou (Článek 104 odst. 3 jednacího řádu Soudu — Nařízení (EHS) č. 3577/92 — Námořní kabotáž — Přechodné období — Přímé použití — Směrnice 98/18/ES — Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě — Slučitelnost vnitrostátní právní úpravy zakazující poskytování námořních služeb pro lodě, které dosáhly určitého stáří)