2006/78/ES: Rozhodnutie Komisie z  31. januára 2006 o finančnom príspevku Spoločenstva na implementáciu opatrení zameraných na epidemiologický prieskum a sledovanie katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka v rámci núdzových opatrení prijatých na boj proti tejto chorobe v Portugalsku v rokoch 2004 a 2005 [oznámené pod číslom K(2006) 166]