Cauza T-811/19: Hotărârea Tribunalului din 20 ianuarie 2021 – Enoport/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative CABEÇA DE TOIRO – Marca Uniunii Europene verbală anterioară SANGRE DE TORO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]