2007/878/CE: Decizia Comisiei din 21 decembrie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Germania, Polonia și Regatul Unit [notificată cu numărul C(2007) 6802] (Text cu relevanță pentru SEE )