Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO C 171, 5.7.2008