Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 185, 15 lipiec 2011