Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 187, 16 lipiec 2011