Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 284, 21 listopad 2006