Protokół posiedzenia w dniu 19 marca 2008 r. , środa