Zaproszenie do składania aplikacji na stanowisko sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej