Verslag namens de Onderzoekscommissie racisme en vreemdelingenhaat over de bevindingen van de onderzoekscommissie