Beretning Udarbejdet for Undersøgelsesudvalget om Racisme og Fremmedhad om Resultaterne af Udvalgets Undersøgelser