Uitvoeringsverordening (EU) n r. 492/2010 van de Raad van 3 juni 2010 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op natriumcyclamaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Indonesië naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van een maatregel op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009