Zaken T-128/08 en T-241/08: Beschikking van het Gerecht van 5 mei 2010 — CBI en BVPZI/Commissie ( „Staatssteun — Door Belgische overheid aan openbare ziekenhuizen verleende subsidies — Dienst van algemeen economisch belang — Klacht — Vermeend besluit om klacht niet verder te behandelen — Latere vaststelling van beschikking waarbij steun verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Afdoening zonder beslissing” )