Mededeling van de Commissie tot wijziging van de toepassingstermijn van de mededeling van de Commissie aan de lidstaten ingevolge artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag inzake de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag op kortlopende exportkredietverzekering Voor de EER relevante tekst