2011/61/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 31 ta’ Jannar 2011 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali mill-Istat tal-Iżrael fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat tad-data personali (notifikata bid-dokument numru C(2011) 332) Test b’relevanza għaż-ŻEE