2011/441/UE: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad- 19 ta’ Lulju 2011 dwar ir-rikonoxximent tal-iskema tal-programm tal-kumpanija “Greenergy” għall-verifika tal-bijoetanol Brażiljan imsejħa “Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme” biex tintwera l-konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà mogħtija fid-Direttivi 2009/28/KE u 2009/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill