Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 764/2009 tal- 20 ta’ Awwissu 2009 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fiż-żona IV tal-ICES; fl-ilmijiet tal-KE ta’ IIa; f'dik il-parti taż-żona IIIa li mhijiex koperta minn Skagerrak u Kattegat min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja