Kawża C-71/09 P: Appell ippreżentat fis- 17 ta’ Frar 2009 mill-Comitato Venezia vuole vivere mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla Estiża), fit- 28 ta’ Novembru 2008 fil-Kawżi Magħquda T-254/00, T-270/00 u T-277/00, Hotel Cipriani SpA et vs Il-Kummissjoni