ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΑΣ-ΕΥΡΩΠΗΣ