Kids engrossed in reading, comfortably installed amid a pile of books

Bērnu stūrītis

Materiāli, kas domāti visjaunākajiem ES pilsoņiem. Tajos bērnus vienkāršā veidā iepazīstina ar Eiropas vērtībām un "krāsām".

Varat arī ielūkoties Eiropas Savienības Mācību stūrītī: https://europa.eu/learning-corner/home_lv

 

Europe and the environment