Publications Office of the EU
EU publications: Facts about EU - ES publikācijas
Facts about EU - left image


 

Facts about the EU

Fakti par ES

Šajā sadaļā publicētās faktu lapas sniedz ieskatu ES rīcībpolitikā. Tajās īsumā paskaidrots, ko ES dara dažādās politikas jomās, kāpēc tā iesaistās un kādi ir ES iniciatīvu rezultāti.

A Europe fit for the digital Age

Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

An economy that works for people

Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā

A stronger Europe in the world

Spēcīgāka Eiropa pasaulē

Promoting our European way of life

Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa

A new push for European democracy

Jauns impulss Eiropas demokrātijai