Publications Office of the EU
EU publications: Education material - ES publikācijas
Education - left image


 

Education

Mācību materiāli

ES atbalsta dalībvalstu centienus nodrošināt kvalitatīvu un plaši pieejamu izglītību un apmācību. Tā veicina daudzvalodību Eiropā, palīdzot mācīt un mācīties valodas, atbalstot studentu, praktikantu, skolotāju un jauniešu mobilitāti un sekmējot informācijas un pieredzes apmaiņu. Šajā sadaļā ir apkopotas skolēniem un pedagogiem paredzētas publikācijas un izglītojošas spēles, kas palīdzēs iepazīt ES un uzzināt vairāk par tās vērtībām un rīcībpolitiku, kā arī par ES iestādēm, to uzdevumiem un darbu.

 

Education - primary

Materiāli pamatskolai

Education - secondary

Materiāli vidusskolai

Education - teachers

Materiāli skolotājiem