Písemný dotaz E-3847/08 Emmanouil Angelakas (PPE-DE) Komisi. Financování politických stran podniky