2005/382/EB: 2005 m. gegužės 18 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Vengrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(20055) 1448)