2006 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 454/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 5-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas