Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013 m. gruodžio 10 d. kuriuo Jungtinei Karalystei leidžiama naudoti tam tikrus apytikrius įverčius nuosavų išteklių iš PVM bazei apskaičiuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8685) (Tekstas autentiškas tik anglų kalba) (2013/747/ES, Euratomas)