Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija#TREČIOJI DALIS - SĄJUNGOS POLITIKOS SRITYS IR VIDAUS VEIKSMAI#VIII ANTRAŠTINĖ DALIS - EKONOMINĖ IR PINIGŲ POLITIKA#2 skyrius - Pinigų politika#132 straipsnis#(EB sutarties ex 110 straipsnis)