Komisijos komunikatas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nustatytų ribų atitinkamos vertės Kroatijos kunomis nuo 2013 m. liepos 1 d. Tekstas svarbus EEE