Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 2516/2000 2000 m. lapkričio 7 d. iš dalies keičiantis Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (ESS 95) bendrus principus dėl mokesčių ir socialinių įmokų ir pakeičiantis Tarybos reglamentą (EB) 2223/96