2002 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 453/2002, pritaikantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1799/2001, (EB) Nr. 2125/95 ir (EB) Nr. 3223/94 dėl tam tikrų vaisių ir daržovių Kombinuotosios nomenklatūros kodų