Regionų komiteto nuomonė strateginis europos tarptautinio mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo planas