Stanovisko Výboru regiónov európsky strategický rámec pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu