2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2256/2003/EB, patvirtinantis eEuropa 2005 m. veiksmų plano, geros praktikos platinimo ir tinklo bei informacijos saugumo gerinimo stebėsenos daugiametę programą (MODINIS) (2003–2005 m.)Tekstas svarbus EEE.